Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να
λαμβάνετε ενημερώσεις.

Όνομα:
Επώνυμο:
Email:

Η επικράτηση και η παρακμή των κλασικών αντασφαλίσεων
» Σεμινάρια » Κύκλος 2012-13


Η επικράτηση και η παρακμή των κλασικών αντασφαλίσεων

Ομιλητής
Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 

Στα μέσα του 19ου αιώνα εμφανίζονται πρώτα στην ηπειρωτική Ευρώπη, και κυρίως στον γερμανόφωνο χώρο, και αρκετά αργότερα στον αγγλοσαξονικό κόσμο, εξειδικευμένες αντσφαλιστικές εταιρίες, οι υπηρεσίες των οποίων μεταβάλλουν τους όρους πρόσληψης και διαχείρισης των κινδύνων, τόσο στην οικονομία, όσο και στην κοινωνία και στην πολιτική. Οι εξειδικευμένες αντασφαλιστικές εταιρίες επέφεραν αλλαγές στις διαδικασίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης αναπτύσσοντας πεδία πιστωτικών και συναλλακτικών δραστηριοτήτων που εξελίσσονταν σε μεγάλο βαθμό παράλληλα προς το κυρίως χρηματοπιστωτικό σύστημα των τραπεζών. Έδωσαν επίσης νέες ωθήσεις στον μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών καθώς και των μεθόδων και τεχνικών διαπραγμάτευσης, σύναψης και διαχείρισης οικονομικών συμβάσεων. Οι αλλαγές που επέφεραν στην διαχείριση τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών οικονομιών των επιχειρήσεων και των κρατικών φορέων, δημιούργησαν προϋποθέσεις επιτάχυνσης της οικονομικής μεταβολής κυρίως σε χώρες που διακατέχονταν από το σύνδρομο της βιομηχανικής υστέρησης. Οι κλασικές μορφές αντασφάλισης, που αναπτύχθηκαν σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, στηρίχθηκαν στην διανομή των κινδύνων μεταξύ ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών οργανισμών και στη δημιουργία αντισταθμιστικών μηχανισμών οι οποίοι ήταν αντικείμενο συνεχών σταθμίσεων και διαπραγματεύσεων μέσα σε εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά δίκτυα που χαρακτηρίζονταν από υψηλό βαθμό εσωτερικής κοινωνικής συνοχής. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 αυτή η κατανομή κινδύνων μεταξύ οργανωσιακών οντοτήτων χάνει σταδιακά το κυρίαρχο ρόλο της, και αντικαθίσταται από την διασπορά κινδύνων στις αγορές μέσω χρηματοοικονομικών μέσων, κυρίως σύνθετων παραγώγων. Αυτή η σύγκλιση μεταξύ ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών αγορών οδηγεί στην παρακμή των κλασικών αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων και αλλάζει την φύση των συμβάσεων, με συνέπεια την ριζική αναμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών δικτύων στα οποία στηρίχθηκε αυτή η σχετικά άγνωστη πλευρά της ανάπτυξης του καπιταλισμού μεταξύ 1850 και 1980.


Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 | 18:00
 

 
Αρχική Σελίδα   |    Ποιοι είμαστε    |    Σεμινάρια    |    Πρόσωπα    |    Χώρος    |    Επικοινωνία


Copyright © 2011 - www.e-history.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr